ΠΑΝΣΙΟΝ ΓΙΑ ΑΛΟΓΑ

Το πανσιόν που προσφέρουμε περιλαμβάνει:

 • Ατομική κουτί με αυτόματο κιβώτιο νερού πίνων.
 • Τρεις φορές την εβδομάδα εργασίας στη χορδή και οι άλλες ημέρες ελεύθερης εισόδου στη πλατεία.
 • Τρόφιμα
  - Χονδροαλεσμένη
  - 9 τροφίμου με 17 βιταμίνες, κατανέμονται ανάλογα με την ηλικία του ίππου.
  - Σανός
  - Αχυρος
 • Κλάδεμα κάθε 40 - 45 ημέρες.
 • Απομάκρυνση των παρασίτων κάθε 3 μήνες / 90 ημέρες /
 • Εμβολιασμός σε 6 μήνες με EHV.
 • Ζώο - ιατρική περίθαλψη
The gallery reqires JavaScript and Flash Player. Download Flash from here.


  Bulgaria, Opitzvet, Horse farm MSV Izovi | tel: + 359 896 63 44 44, +00359895616405 | email: info@horse.bg