ПАНСИОН ЗА КОНЕ

Пансионът предлаган от нас включва:

 • Самостоятелен бокс с автоматична поилка за вода.
 • Всеки ден се следи за хигиената в бокса. Два пъти седмично се извършва основно почистване.
 • Храна - разполагаме с фуражна кухня, за производството на концентрираните фуражи
    - Концентриран фураж: 9 компонентна храна с нужните витамини, калций, минерали и фосфати, разпределена според възраста и натоварването на коня.
    - Груб фураж: сено и слама
 • Подрязване на всеки 40 - 45 дни.
 • Обезпаразитяване на всеки 3 месеца / 90 дни /
 • Ваксинация през 6 месеца с EHV.
 • Осигурено ветеринарно - медицинско обслужване.

Галерията изисква да имате инсталиран JavaScript и Flash Player. Изтеглете Flash от тук.


  Kонна база МСВ Изови | тел: +359896634444, +359895616405 | email: info@horse.bg